Inloggen en voorwaarden

Inloggen en voorwaarden

Inloggen

Hier kan je:

 • Inloggen.
 • Registreren – let op: als je wilt inschrijven voor les en je hebt nog géén toegangscode, dan kan je ook “gewoon” het blanco inschrijfformulier invullen. Je krijgt dan automatisch de toegangscode toegemaild.
 • Nieuw wachtwoord opvragen als je het oude bent vergeten.
 • Wachtwoord wijzigen.
 • De PLANMYSPORT APP oproepen voor de selfservice.
 • Wisselen om de website en APP als iemand anders te bekijken (ook wel ouderlijk toezicht genoemd – zo kunnen bijvoorbeeld ouders hun kinderen inschrijven voor les). De setup hiervan gaat via de APP.

Lesreglement

TM = Tennisschool Mettes

 • De lessen zijn uitsluitend voor de leden van de verenigingen waar TM de lessen verzorgd.
 • Een lesuur duurt 50 minuten inclusief warming-up of uitspelen. Bij privéles bestaat de duur uit 25 of 50 minuten.
 • De lessen worden elke week gegeven op een vast tijdstip.
 • Tijdens schoolvakanties en feestdagen is er geen les tenzij door de vereniging, trainer en cursist anders wordt overeengekomen voor het eventueel inhalen van afgelaste lessen.
 • De trainer zorgt voor de benodigde lesmaterialen.
 • De cursist regelt voor zichzelf een racket en passende kleding en schoenen.
 • Gemiste trainingen zijn voor eigen rekening van de cursist.
 • Indien de cursist een serie lessen voortijdig beëindigt zal geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. De cursist mag wel een vervanger regelen voor de resterende lessen en financiële consequenties onderling oplossen.
 • Indien de trainer is verhinderd door welke oorzaak dan ook, zal de training worden gegeven door een vervanger of worden ingehaald op een moment dat daarvoor is gepland en anders een moment in overleg met de cursisten.
 • Indien door externe omstandigheden, bijvoorbeeld het weer, niet kan worden getraind, zal de eerste les worden ingehaald, de tweede is voor eigen rekening, de derde zal worden ingehaald en de vierde is voor eigen rekening. Een eenmaal begonnen les geldt als een gegeven les en zal niet meer worden ingehaald. Geplande inhaallessen die door het weer geen doorgang kunnen vinden zullen niet meer worden ingehaald.
 • Inschrijven kan via de website van TM en via de persoonlijke e-mail die voormalige cursisten krijgen ter uitnodiging van nieuwe seizoenen.
 • TM behoudt zich het recht voor een inschrijving niet te verwerken als er geen passende lesgroep is.
 • Uiterlijk 1 week voor aanvang ontvangt de cursist per e-mail de indeling voor de les.
 • TM behoudt de mogelijkheid om het aantal cursisten in de lesgroep aan te passen en met een voorstel te komen naar de cursisten om of de tijd van de les aan te passen, of het verschuldigde lesgeld aan te passen.
 • De cursist dient het lesgeld te betalen voor aanvang van de lessen dan wel binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn. Bij verzuim kan de toegang tot de les ontzegd worden.
 • Alle informatie over lesduur en tarieven zijn onder voorbehoud van schrijffouten. TM heeft het recht om zulke fouten te corrigeren, doch zal daarvan de cursisten wel op de hoogte brengen.
 • TM is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de trainingen, noch diefstal en/of beschadiging van goederen.

Privacy voorwaarden

Wij gebruiken voor onze administratie en communicatie PLANMYSPORT. Voor het vastleggen en gebruiken van persoonlijke gegevens gelden onderstaande privacyvoorwaarden.